De stichting

Bart Tromp overleed plotseling en onverwachts terwijl hij bezig was met het schrijven van zijn wekelijkse column voor Het Parool. De vele boeken en projecten die hij in beginstaat of al vergevorderd onder handen had, bleven verweesd achter. De Bart Trompstichting werd opgericht om dat vele en interessante werk niet verloren te laten gaan en te zorgen voor perspublicaties en het redigeren en bezorgen van nieuwe werken. Een andere belangrijke reden voor de oprichting was het stimuleren van een open, kritische houding, die zo kenmerkende was voor Bart Tromp en zonder welke een werkende democratie niet mogelijk is.