Het doel van de stichting

De Bart Tromp stichting is op 28 mei 2008 opgericht. De stichting heeft zich tot doel gesteld de intellectuele erfenis van Bart Tromp te bewaken, te beheren en te verspreiden. De talloze publicaties, columns en bijdragen aan openbare debatten, waaruit deze erfenis bestaat, over tal van onderwerpen, zijn door de onverwachte dood van Bart Tromp ongeordend achtergebleven. De stichting rekent het zich tot haar taak deze erfenis in boekvorm of anderszins toegankelijk te maken of toegankelijk te houden. De voornaamste drijfveer daarbij is de overtuiging dat het rijke gedachtegoed van Tromp een onmisbare bijdrage is voor het in stand houden van een open, rechtvaardige en democratische samenleving.

Naast het beheren van het werk van Bart Tromp is de stichting ook op de toekomst gericht. Samen met het Nederlands Gesprekscentrum organiseert de Bart Tromp stichting sinds 2008 jaarlijks de Bart Tromp lezing, waar het onafhankelijke denken over maatschappelijke vraagstukken centraal staat.

Ook ligt het in de bedoeling om regelmatig symposia en debatten te organiseren, waar de achtergrond van brandende actuele kwesties van verschillende kanten kan worden belicht. Het eerste symposium, over Irak en de commissie Davids, vond plaats in januari 2009 en kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands Genootschap voor Internationale zaken.