Bart Tromp

 

'De verwaarloosde staat'

Volledige tekst van de Bart Tromplezing van Herman Tjeenk Willink

tjeenk 'De Verwaarloosde Staat'.  ; De spanning tussen beleid en uitvoering, Staat en burgersamenleving, werd "opgelost” door uitvoerende instanties "uit te plaatsen”. Het zicht op de uitvoering binnen de departementen en in het parlement nam af. Het democratisch deficit werd groter. Mede daardoor nam het aantal parlementaire onderzoeken toe, maar systematische controle op de uitvoering en de effecten van het beleid bleef uit.'

Een verkorte versie van deze tekst verscheen in. De Groene Amsterdammer

Democratisch Leninisme

Het rechtstreeks verkiezen van lijsttrekkers is het domste organisatorische besluit dat de PvdA ooit heeft genomen. Het besluit werd indertijd als democratische vernieuwing begroet, terwijl het feitelijk een vorm van paniekvoetbal. 

Bart Tromp in 2005 >>>

Ongelijke Monikken. De Vijfde Bart Tromp-lezing van Henk van Os

Onder de titel 'Ongelijke Monikken' heeft kunsthistoricus en voormalig directeur van het Rijksmuseum Henk van Os zijn op woensdag 14 november uitgesproken Vijfde Bart Tromplezing bewerkt voor De Groene Amsterdammer. De tekst zoals deze in De Groene is verschenen treft u nu ook op deze website aan >>>>

henk_van_os.jpg

 

 

Welkom op de website van de Bart Tromp stichting.

Bart Tromp was jong en strijdbaar, vastbesloten en vrolijk. Hij was een minnaar van het debat, van het duidelijke standpunt en het transparante betoog. Als elk creatief mens borg hij veel tegenstrijdigheden in zich maar juist die verlenen zijn geschriften een tintelende spanning. Tromp was geleerde en columnist, wetenschapper en politicus, hij combineerde afstandelijke beschouwing met felle polemiek, politieke theorie met partijpolitieke praktijk…..

Wat bij deze uitzonderlijke variëteit vooral opvalt is de continuïteit in zijn bezigheden en de samenhang van zijn werk. Bij al zijn passie bleef hij een uiterst redelijk mens die maar voor een één ding werkelijk ontzag had: goede argumenten.

Willem Otterspeer in De Volkskrant.

pentekening
De pentekening van Willem van der Velde, de Oudere, Krijgsraad voor de 4-daagse zeeslag aan boord van het admiraalsschip van Michiel de Ruyter ‘de zeven provinciën’ op 10 juni 1666, die hier staat afgebeeld, maakt duidelijker dan woorden alleen kunnen, op welke terreinen Bart Tromp zich bewoog: geschiedenis, sociologie en politicologie, oorlog en vrede, militaire geschiedenis en krijgskunst, zee, schepen en zeilen, kunst.

Volg de Bart Tromp-stichting ook op Facebook

bushblairveldvaneer 

Bush en Blair en het veld van eer - Bart Tromp
In deze bundel staan de scherpste beschouwingen van Bart Tromp (1944-2007) uit het weekblad Elsevier. Ze gaan over de turbulente internationale ontwikkelingen na de aanslagen van september 2001 tegen de Verenigde Staten. Al in 2003 zag Tromp dat de oorlog Amerika in een grote financiële crisis zou storten. Het boek telt circa 210 pagina's (inclusief register). Prijs: 14,95 euro

Bestel hier >>>

bg publicaties