De Bart Tromp lezing

Het Nederlands Gesprekscentrum heeft in 2008 het initiatief voor de jaarlijkse Bart Tromp-lezing genomen. Bij het bekend maken van het bestaan van de lezing heeft het Nederlands Gesprekcentrum Bart Tromp de geuzennaam ‘de grote, dwarse denker’ gegeven.