De Bart Tromp lezing

Het Nederlands Gesprekscentrum heeft in 2008 het initiatief voor de jaarlijkse Bart Tromp-lezing genomen. Bij het bekend maken van het bestaan van de lezing heeft het Nederlands Gesprekcentrum Bart Tromp de geuzennaam ‘de grote, dwarse denker’ gegeven. Vanaf 2012 was De Groene Amsterdammer medeorganisator van deze lezingenreeks in de Rode Hoed. 

 

*/