Het bestuur van de stichting

Het huidige bestuur van de Bart Tromp stichting is als volgt samengesteld:

Mr. Job Cohen, voorzitter
Prof. Dr. Hans Daalder, secretaris
Jan Verheij, penningmeester
Arendo Joustra,
Prof. Dr. Fred van Staden
Willemien Tromp-Brattinga

Het postadres is: Oostumerweg 11, 9893 TB Garnwerd

Webmaster van de stichting: Drs. Willem Minderhout

Bankrekeningnummer: 4296391
Kamer van Koophandel: 27320408
De Bart Trompstichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)