VOORUITZIENDE BLIK

Op 20 maart is het drie jaar geleden dat de Verenigde Staten de oorlog tegen Irak begonnen. Volgens plan zouden er na de onvermijdelijke overwinning dertig dagen nodig zijn om de orde te herstellen en dan nog eens dertig dagen om een democratisch bewind in Irak te vestigen. Daarna konden de Amerikanen weer naar huis. 'Mission accomplished!' verklaarde president George W. Bush al op 1 mei 2003, na pontificaal te zijn geland op het dek van de USS Lincoln, een mijl uit de kust van Californie.

De Verenigde Staten begonnen de strijd vanwege de rechtstreekse bedreiging van Amerika door Iraakse massavernietigingswapens.

Op die grond, en geen andere, gaf het Congres president Bush de ruimte om tot oorlog over te gaan, en die grond voerde de president aan toen hij het besluit bekendmaakte om Irak aan te vallen.

Die massavernietigingswapens werden na de oorlog niet gevonden omdat ze helemaal niet bestonden, zo moest na een uitputtende zoektocht worden vastgesteld. De Amerikaanse regering reageerde op dit onthutsende gegeven met een reeks uitvluchten en leugens. In de eerste plaats deed ze plots alsof de Verenigde Staten Irak om heel andere redenen hadden aangevallen. Al in de zomer van 2003, toen het zoeken naar de massavernietigingswapens nog in volle gang was, verklaarde Bush dat de Verenigde Staten hadden besloten Saddam Hoessein te verwijderen, omdat hij had geweigerd de VN-ontwapeningsinspecteurs tot Irak toe te laten. In werkelijkheid begonnen de VN-inspecties al op 27 november 2002 en gingen ze door tot de vooravond van de Amerikaanse invasie. Bush en andere hoge regeringsfunctionarissen hebben deze klinkklare leugen keer op keer herhaald, zonder dat dit in de Verenigde Staten enige opschudding veroorzaakte.

Het is maar een voorbeeld van de wijze waarop deze Amerikaanse regering systematisch de waarheid geweld aandoet zonder dat het merendeel van de politici en de media daarop reageert. We zien keer op keer hoe legenden in het leven worden geroepen die wijdverbreid geloof vinden, overigens ook in Nederlandse media.

Een andere legende die door het Witte Huis is gelanceerd, houdt in dat er een nauw bondgenootschap bestond tussen Osama bin Laden en Saddam Hoessein. Op grond daarvan meende een grote meerderheid van de Amerikanen jarenlang dat Saddam de aanvallen op de Twin Towers had georganiseerd. Een aanzienlijke minderheid gelooft het nog steeds.

Sinds enkele maanden verspreidden Bush en vice-president Dick Cheney een nieuwe legende. Zij hebben niet gelogen toen ze zeiden dat Irak over massavernietigingswapens beschikte die een onmiddellijke dreiging voor de Verenigde Staten inhielden. Ze dachten dat het echt zo was, want dat hadden ze van de inlichtingendiensten gehoord. Zoals gewoonlijk hakte Cheney er meteen met de bijl op los. Mensen die zeiden dat de oorlog tegen Irak was gebaseerd op een leugen, maakten zich schuldig aan 'revisionisme van de meest corrupte en schaamteloze soort'.

Je moet maar durven, maar durf, zeker als het de omgang met de waarheid betreft, kan deze Amerikaanse regering niet worden ontzegd. Er is geen sprake van dat de Amerikaanse inlichtingendiensten de regering verkeerd hebben voorgelicht. Integendeel, Cheney en Bush vonden dat de diensten tekortschoten, omdat ze maar niet met de bewijzen kwamen dat Saddam Hoessein over
massavernietigingswapens beschikte. 'Hebben we niks beters dan dit?' vroeg de president toen de directeur van de CIA, Georges Tenet, hem in december 2002 het materiaal over Irak presenteerde.

De president, de vice-president en minister van Defensie Donald Rumsfeld zetten voortdurend inlichtingendiensten onder druk om materiaal te produceren dat hun stelling ondersteunt dat Irak moest worden aangevallen, iets wat uitvoerig is gedocumenteerd. Zij waren het tegendeel van slachtoffers van verkeerde voorlichting. Toen zij bij toerbeurt verklaarden dat ze wisten dat Saddam Hoessein over massavernietigingswapens beschikte waarmee hij de Verenigde Staten kon aanvallen, logen ze.

Maar deze legende wordt door de meeste grote Amerikaanse media klakkeloos geaccepteerd, en niet alleen door hen. Ook in Nederland lees je dat het achteraf makkelijk praten is. Maar het punt is dat er vooraf geen geloofwaardige reden voor de oorlog bestond, en dat punt is geen oude koe, nu de Amerikaanse regering tegen Iran het oorlogspad is ingeslagen. Moet de geschiedenis zich herhalen?

Auteur
Bart Tromp
Verschenen in
Elsevier
Datum verschijning
18-03-2006

« Terug naar het overzicht