Bibliografie VIII – Parool-columns van Bart Tromp

VIII – Parool-columns van Bart Tromp

 

Columns in Het Parool van 1 juli 1992 tot 14 juni 2007

 

Bart Tromp was 28 jaar lang columnist voor Het Parool. Al die tijd sloeg hij geen week over. Deze bibliografie beschikt, waarschijnlijk, over een compleet overzicht vanaf 1 juli 1992. Er ontbreken dus nog zo’n dertien ‘jaargangen’.  Veel van zijn columns verschenen ook in De Gelderlander. (Wie weet precies hoe dat zat?) Columns uit De Gelderlander die ik niet tegenkwam als Parool-column zijn ook in deze lijst opgenomen. WM.

 

‘Tien winnaars in Irak ;  Naarmate de VS verder wegzakt in het woestijnzand, kunnen arabische dictators steeds opgeluchter ademhalen’.,  Het Parool, June 14, 2007.

‘Een moet het doen ;  Tichelaar houdt de pvda een onaangename waarheid voor, mede uit eigenbelang: hij wil niet de algemene zondebok worden’,  Het Parool, May 31, 2007,.

‘Lector Rob Oudkerk ;  De benoeming van Rob Oudkerk demonstreert dat hogescholen niet serieus kunnen worden genomen,  Het Parool, May 24, 2007.

‘Erfenis van Fortuyn;  zijn succes betekende de doorbraak van een sbs-cultuur naar het domein van de politiek’,  Het Parool, May 10, 2007.

Pseudowetenschap en slechte journalistiek ;  Als Rotterdam Tariq Ramadan wil inschakelen voor 'integratie', kunnen ze hem als straathoekwerker benoemen.,  Het Parool, April 26, 2007.

‘De wonderlijke terugkeer van de wijkgedachte ;  gemeenten bieden tegen elkaar op over wie de rotste buurt heeft, om zo op de prijslijst van de minister te komen’.,  Het Parool, March 29, 2007.

‘Geboorte van een fascistoide partij ;  De PVV ontmenselijkt politici en ziet het negeren van elementaire fatsoensregels als verrijking van de politiek’,  Het Parool, March 15, 2007,.

‘In het pak genaaid!  ;  Bos en Tichelaar wilden bij de formatie niet het beleid van Balkenende, maar de opmars van de SP bestrijden’,  Het Parool, March 8, 2007.

‘Politiek illusionisme vermomd als flink doen ;  'omdat de vs een zootje van irak hebben gemaakt door militair in te grijpen, moeten ze nu militair ingrijpen,' zegt hij’,  Het Parool, March 1, 2007.

‘Gratis advies aan minister Plasterk ;  de Opgave: op alle niveaus de kwaliteit en professionaliteit van het onderwijzend personeel vergroten’,  Het Parool, February 22, 2007,

‘Balkenende IV: een stabiel kabinet ;  pvda heeft en balkenende en een melig sociaal-christelijk regeerakkoord en een ongunstige portefeuilleverdeling geslikt’,  Het Parool, February 15, 2007.

‘Huichelarij over dualisme ;  het bestuur roept bos op zijn woord te breken: de politiek leider in het kabinet garandeert een gedweee pvda-fractie’,  Het Parool, February 1, 2007.

‘Geen lijsttrekkers in het kabinet!  ;  bos en balkenende buiten het kabinet is temeer een oplossing omdat Wijffels dan vermoedelijk premier wordt’,  Het Parool, January 25, 2007.

‘Eenzaam, armoedig, beestachtig en kort ;  in irak konden de religieuze en etnische tegenstellingen zich pas manifesteren toen het geen staat meer was’,  Het Parool, January 18, 2007.

‘Op naar de overwinning!  ;  Bush is te laf om de enige irak-beslissing te nemen die ertoe doet. Hij laat zijn puinhoop liever aan zijn opvolger over,  Het Parool, January 11, 2007.

‘De duisternis van de formatie ;  pvda en cda hechten meer aan het behalen van ministerszetels dan aan inhoudelijke strategieen op de lange termijn’,  Het Parool, January 4, 2007.

‘Burger is de zwakke stee ;  de problemen van de democratie liggen niet op het niveau van het kiesstelsel, maar op dat van de kiezer’,  Het Parool, December 28, 2006.

‘De AOW: oplossingen op zoek naar een probleem ;  symptomatisch voor het onbenul is de bewering dat de aow overbodig is, omdat er immers een pensioenstelsel bestaat’,  Het Parool, December 21, 2006.

‘Legende wint het van de waarheid ;  in de laatdunkende commentaren over dutchbat III keren twee aantijgingen die kant noch wal raken steeds terug’,  Het Parool, December 7, 2006.

‘Het ontbrekende debat ;  geen enkele partij heeft de kiezers voorstellen geoffreerd over hoe het verder moet met europa’,  Het Parool, November 16, 2006,.

‘Struisvogelpolitiek ;  het huidige onderwijsstelsel doet er alles aan de jeugd dommer te houden dan ze zou kunnen zijn’,  Het Parool, November 9, 2006.

‘Verkiezingscampagnes over niks ;  de praatjesmakers en opiniepeilers willen de lijsttrekker profileren, niet de kiezers voor moeilijke keuzes plaatsen’,  Het Parool, November 2, 2006.

‘Politieke correctheid, nieuwe stijl ;  lid zijn van een politieke partij wordt als een schandvlek beschouwd voor mensen in de journalistiek en op universiteiten’,  Het Parool, October 26, 2006.

‘Oorlogontkenners ;  cda en vvd ontkennen dat de irak-oorlog op leugens is gebaseerd, zoals anderen de massamoord op armeniers ontkennen’,  Het Parool, October 19, 2006.

‘Een overbodige en een noodzakelijke partij ;  de volksvertegenwoordigers van de Sp zijn competent; die hoeven niet elke vier jaar 'vernieuwd' te worden’,  Het Parool, October 12, 2006.

‘Wat kan Blair nog meer behalve goed speechen?  ;  de sociale ongelijkheid is onder zijn leiding toegenomen en privatisering is tot in het absurde doorgevoerd’,  Het Parool, October 5, 2006.

‘De derde AOW-paniek ;  en zelfs als mensen boven de 65 gemiddeld rijker zijn, dan betalen ze toch ook meer belasting?’,  Het Parool, September 28, 2006.

‘De paus had volkomen gelijk ;  de reacties op zijn betoog voor een wereldwijde dialoog tussen religies op voet van gelijkheid zijn verbijsterend’,  Het Parool, September 21, 2006.

‘Niemand herinnert zich de andere slachtoffers ;  bij de herdenking op 11 september toonde president bush aan dat hij de laatste vijf jaar niets heeft geleerd’,  Het Parool, September 14, 2006.

‘Een kleinere Tweede Kamer?  ;  politiek is een teamsport. Wie is gebaat bij een parlement met 150 uitmuntende pingelaars?’,  Het Parool, September 7, 2006.

‘Verstaanbare politiek!  ;  het vvd-program roept associaties op met een aldi-advertentie, maar daarin staat bij elk artikel wat het is en wat het kost.,  Het Parool, August 31, 2006.

‘Het gelijk van A.D. de Groot ;  de blik van de geleerde verried ontzetting: had deze rebellenleider hem tot op de eilanden achtervolgd!’,  Het Parool, August 24, 2006.

‘De erfenis van Brits-Indie ;  het is tekenend dat pakistan de onafhankelijkheid een dag eerder viert dan india’,  Het Parool, August 17, 2006.

‘Vernieuwingsslachtoffer Van der Laan ;  wie in de vs een verkiezing om het lijsttrekkerschap verliest, doet niet meer mee. Hier wordt hij nr.2 op de lijst’,  Het Parool, August 10, 2006.

‘Blair, voetveeg van Bush ;  'niets was blair te veel. Hij heeft zijn eigen partijen zijn eigen land daarvoor bedrogen en bedrogen',  Het Parool, August 3, 2006.

‘Een lijstje dooddoeners ;  minder bureaucratie (bij de overheid)! minder regels! meer ruimte voor het bedrijfsleven door lagere belastingen!’,  Het Parool, July 27, 2006.

‘De stijl van Bush: arrogant en incompetent ;  Bush neemt op basis van zijn instinct stelling en eist vervolgens dat zijn ministers dit onderbouwen en uitdragen’,  Het Parool, July 20, 2006.

‘De gammele aannames van Wouter Bos ;  kennelijk is het plan voor afschaffing van de studiefinanciering overgenomen van een wereldvreemde econoom’,  Het Parool, July 13, 2006.

‘Geen goed begin PvdA-campagne ;  wie de aow ter discussie stelt, al is het onder het mom die te behouden, roept een instinctmatige grote weerstand op’,  Het Parool, July 6, 2006.

‘Geen kennis, geen ervaring ;  de politieke incompetentie van minister verdonk in de door haarzelf ontstoken schijnwerpers’,  Het Parool, June 29, 2006.

‘Pechtolds gedraai rond Afghanistan ;  campagne voeren voor het leiderschap van d66 ten koste van soldaten die kunnen sterven - hij steekt verdonk naar de kroon’,  Het Parool, June 15, 2006.

‘De jonge Drees en het heden ;  het beleid van drees als wethouder in den haag was erop gericht de aalmoes te vervangen door een recht’,  Het Parool, June 8, 2006.

‘Een Zuiderzeeballade zonder eind ;  in het achterlijke deel van het noorden is nog onbekend dat de zuiderzee ruim 70 jaar geleden ijsselmeer is geworden’,  Het Parool, June 1, 2006.

‘Verdonk beschadigt Nederland ;  de term leugen gaat nauwelijks op. met die andere naam probeerde zij niet zich een andere identiteit aan te meten’,  Het Parool, May 18, 2006.

‘De molensteen om Blairs nek ;  tony blair en zijn spindoctors dachten dat het een korte, vrolijke oorlog zou zijn die het domme britse volk snel zou vergeten’,  Het Parool, May 11, 2006.

‘Nog duizend dagen!  ;  door de hoge overheidsuitgaven is Bush erin geslaagd het begrotingsoverschot in een duizelingwekkend tekort om te zetten’,  Het Parool, May 4, 2006.

‘Eindelijk politieke vernieuwing!  ;  als je de krant leest of tv kijkt, zou je denken dat bij de lijsttrekkersverkiezing een nieuwe president wordt gekozen’,  Het Parool, April 27, 2006.

‘Nederlands nieuwe Europese politiek ;  de tweede kamer is fel tegen uitbreiding van de eu met landen als moldavie. maar dat is helemaal niet aan de orde’,  Het Parool, April 20, 2006.

‘Schimmenstrijd ;  Dat eerst de lijsttrekker en dan pas het programma wordt gekozen, toont de infantilisering van de politiek aan.  Wie het ook wint, hij of zij wordt straks met de andere kandidaten gekozen op basis van het programma’,  Het Parool, April 13, 2006.

‘Het einde van de lokale democratie?  ;  honderden kandidaat-wethouders zwerven nu door het land, op zoek naar een gemeente waar ze terecht kunnen’,  Het Parool, March 30, 2006.

‘Stap voorwaarts in politieke emancipatie?  ;  maar Clientelisme is juist de ideale manier, zo niet de enige, om de 'kloof tussen kiezer en gekozene' te dichten’,  Het Parool, March 23, 2006.

‘Verziende onderwijspolitiek ;  waarom voerden bewindslieden telkens grootscheepse vernieuwingen in, zonder dat daar enige solide basis voor bestond?’,  Het Parool, March 16, 2006.

‘Stille liberale wanhoop ;  maar door minder dan anderen te verliezen, win je geen verkiezingen. dat is iets wat van aartsen onder ogen zag’,  Het Parool, March 9, 2006.

‘Zelfde verkiezingsdeuntje ;  De frisse nieuwe wethouders met wie wouter bos pronkt, zijn in het algemeen twee keer zo lang in de politiek als hij’,  Het Parool, March 2, 2006.

‘Politiek of persoon?  ;  niemand kende de personen achter deze partij, die vier zetels verwierf: enkele ex-psychiatrische patienten’,  Het Parool, February 23, 2006.

‘Consequenties van dualisering ;  het komt erop neer dat de kiezer elke invloed op de samenstelling van het gemeentebestuur is ontnomen’,  Het Parool, February 16, 2006.

‘Het recht zich gekwetst te voelen ;  moslims verschijnen als bebaard en achterlijk, woeste schapen die achter schreeuwende imams aansjokken. in een klap is het westerse beeld van de moslimwereld in overeenstemming gebracht met traditionele karikaturen’,  Het Parool, February 9, 2006.

‘De Navo als militair uitzendbureau?  ;  het zou voor de hand liggen als de navo zich zou beperken tot haar sluimerende verdedigingstaak’,  Het Parool, February 2, 2006.

‘Koken en afwassen in Afghanistan ;  De amerikaanse strijdkrachten maken aangebrande hamburgers; snel klaar, maar de keuken is een zwijnenstal’,  Het Parool, January 26, 2006.

‘Het voordeel van de twijfel?  ;  het woord wederopbouw suggereert ten onrechte dat in uruzgan ooit een normaal functionerende overheid was’,  Het Parool, January 19, 2006.

‘Het Mozartjaar is begonnen ;  Zo eindigde de eerste acte van de opera met Don Giovanni nog slechts in zijn onderbroek aan een martelpaal’,  Het Parool, January 12, 2006.

‘Geen huurtroepen naar Afghanistan ;  Waarom zouden nederlandse soldaten moeten doen wat de afghaanse en amerikaanse niet kunnen of willen?’,  Het Parool, January 5, 2006.

‘Meer...........’,  Het Parool, January 2, 2006.

‘De motor van de onderwijsvernieling ;  De logica van dit perverse stelsel is dat exameneisen verlaagd worden om het rendement te vergroten,  Het Parool, December 29, 2005’.

‘De man en zijn plan ;  ook een scepticus als ik ontkomt niet aan de indruk dat wouter bos een even authentiek als sympathiek politicus is.,  Het Parool, December 22, 2005.

‘Kunst gaat voor politiek ;  de combinatie opera en wagner was voldoende om het etiket 'elitaire fascist' opgeplakt te krijgen’,  Het Parool, December 15, 2005.

‘Het alternatieve communisme ;  klantvriendelijkheid is aan de telefoon hangen tot je van het kastje naar de muur wordt gestuurd’,  Het Parool, December 8, 2005.

‘Mijn spelen is leren ;  in het hart zou een minibrein schuilen dat via radiogolven informatie uitwisselt met andere minibreintjes’,  Het Parool, November 24, 2005.

‘Modern bijgeloof: 'selectie aan de poort' ;  is het mogelijk objectief vast te stellen wie geschikt is voor een universitaire studie? antwoord: nee’,  Het Parool, November 17, 2005.

‘Klaar voor onderwater!  ;  'No more mr. nice guy,' riep voorzitter dales onder groot enthousiasme op het congres. D66 ging het anders doen’,  Het Parool, November 10, 2005.

‘Het nieuwe leren ;  maar leerlingen kunnen tegenwoordig geen staartdeling meer maken, ze zijn afhankelijk van hun rekenmachinetje’,  Het Parool, November 3, 2005.

‘Edmund Burka Stichting ;  Van deze stichting mag worden verwacht dat ze met open vizier strijdt. Dat heeft ze nooit gedaan’,  Het Parool, October 27, 2005.

‘Omgekeerde wereld ;  Het onderwijs is een speelveld geworden voor nieuwlichters, bezeten van hun vaak bizarre theorietjes’,  Het Parool, October 20, 2005.

‘Bijlmerenquete ;  ondervragers als Rob Oudkerk, die heel goed wist dat hij de zaak bedonderde, zetten ambtenaren als bedriegers weg’,  Het Parool, October 13, 2005.

‘De vrijheid uitgehold ;  om een identiteitsbewijs is ook niet alleen gevraagd bij een vermoeden van terroristische activiteiten’,  Het Parool, October 6, 2005.

‘Nachtmerrie ;  Kortom: de PvdA heeft zich in een weinig benijdenswaardige positie gemanoeuvreerd’,  Het Parool, September 29, 2005.

‘De eenheid van rechts ;  elk inhoudelijk onderscheid tussen D66 en VVD is verdwenen. D66 is een volkomen overbodige partij geworden’,  Het Parool, September 22, 2005.

‘CDA is als de dood voor kritiek ;  De enige manier om bert De Vries met succes te bestrijden is een weerlegging van zijn kritiek’,  Het Parool, September 15, 2005.

‘Met Augustinus de oorlog in ;  ze weet ook niet wie nu eigenlijk door de tiran saddam hoessein bedreigd werden - o ja, het iraakse volk!‘,  Het Parool, September 1, 2005.

‘Hoofddoekjes en vrijheid van meningsuiting ;  het is uiting van dezelfde puberale rebellie als het dragen van baseballpetten (liefst omgekeerd)’,  Het Parool, August 18, 2005.

‘Robin Cook ;  'een oorlog die internationaal niet gelegitimeerd is en binnenlands geen steun geniet, is niet verantwoord.',  Het Parool, August 11, 2005.

‘Armeluissociologie ;  in een samenzweringstheorie is elk gerucht een paar bladzijden verder een vaststaand feit geworden’,  Het Parool, August 4, 2005.

‘Pechtolds politieke peuterspeelplaats ;  het gaat erom of zaken als democratisch kunnen worden voorgesteld, niet of ze het ook zijn’,  Het Parool, July 28, 2005.

‘Een historicus over de toekomst ;  'Als de VS nu een oorlog tegen Irak beginnen, doen ze precies hetzelfde als Oostenrijk-Hongarije in juli 1914.',  Het Parool, July 21, 2005.

‘De mythe over Srebrenica ;  Unprofor had juist geen mandaat om de Bosniers tegen terroristen en 'etnische zuivering' te beschermen’,  Het Parool, July 14, 2005.

‘Het vernieuwde D66 ;  Boris Dittrich is de verpersoonlijking van dit nieuwe D66, een onaangenaam mengsel van arrogantie en rancune’,  Het Parool, July 7, 2005, Meningen; Pg. 11, 735 words, BART TROMP

‘Knoeien met klei ;  Tot welke zonderlinge 'oplossingen' de vernieuwers komen, zien we bij de plannen voor de publieke omroep’,  Het Parool, June 30, 2005.

‘Alweer een markt ;  Het is bijna onmogelijk deregulering en marktwerking terug te draaien als ze volkomen averechts hebben uitgepakt’,  Het Parool, June 16, 2005.

‘Over de uitslag ;  De instrumenten die zijn bedacht om de kloof tussen burgers en politici te dichten, roepen deze nu juist in het leven’,  Het Parool, June 2, 2005.

‘Een zonderlinge volksstemming ;  De kiezers waren toen beter geinformeerd dan de huidige, al was het maar omdat in 1797 nog geen televisie bestond’,  Het Parool, May 19, 2005.

‘Zestig jaar is genoeg ;  Dat de Amerikanen aan onze bevrijding meewerkten, is te danken aan Adolf Hitlers grootste politieke blunder’,  Het Parool, May 12, 2005.

‘Veel Britse kiezers hebben door al het gelieg over de oorlog in Irak vertrouwen in premier verloren ;  Uitslag bewijst gevaren van een districtenstelsel’,  Het Parool, May 9, 2005.

‘Een kleine dwingeland ;  de meest halvegare denkbeelden uit de jaren zestig zijn nu door een naar rechts opgeschoven VVD omarmd’,  Het Parool, April 28, 2005.

‘Nog meer politieke vernieuwing?  ;  Wouter Bos kwam weer eens met zijn 'persoonlijke voorkeur' in plaats van met het standpunt van zijn partij’,  Het Parool, April 21, 2005.

‘De misrekening van Thom de Graaf ;  Is het dan wel aanvaardbaar dat ministers achter de brede rug van de premier in de Treveszaal Belanden?’,  Het Parool, April 14, 2005.

‘Falende media ;  Het is misleidend om het voor te stellen dat de PvdA aan de droom van D66 een eind heeft gemaakt’,  Het Parool, March 31, 2005.

‘Amsterdam en W.F. Hermans ;  Grewel zweeg over wat met de boeken moest gebeuren, maar in lijn met haar voorstel moesten deze worden verbrand’,  Het Parool, March 17, 2005.

Een huis voor Ayaan Hirsi Ali ;  'omdat ik bedreigd word, zit ik in een cel, terwijl degenen die mij bedreigen, vrij rondlopen.' de wereld op zijn kop’’ ,  Het Parool, February 24, 2005.

‘Dwingelanden 66 ;  Minister De graaf is erin geslaagd even onvoldragen als Ingewikkelde voorstellen te ontwikkelen’,  Het Parool, February 10, 2005.

‘Terugkeer als vooruitgang ;  Uiteindelijk heeft het dertien jaar geduurd voor het congresbesluit van 1992 is uitgevoerd’,  Het Parool, February 3, 2005.

‘Onophoudelijk calculeren ;  'particulieren kunnen het zich niet veroorloven lui, gemakzuchtig of niet geinformeerd te zijn',  Het Parool, January 20, 2005.

‘Langer in Irak is heilloos ;  als die 2800 man Iraakse veiligheidstroepen het nu nog niet kunnen, dan ook niet over zes maanden’,  Het Parool, January 13, 2005.

‘Nog steeds de kluts kwijt ;  De grote partijen zijn nog steeds bezig de verkeerde lessen uit de verkiezingen van 2001 te trekken’,  Het Parool, December 30, 2004.

‘Democratie in het Midden-Oosten ;  Als de verkiezingen over vijf weken doorgaan, houdt dat allerminst in dat Irak daarna een democratie is’,  Het Parool, December 23, 2004.

‘De dood van een handelsreiziger ;  In geen in memoriam heb ik gelezen dat zijn militaire rang, hem in de oorlog toegekend, louter pro forma was’,  Het Parool, December 16, 2004.

‘Antwoord aan Wouter Bos ;  Een verkiezingsprogramma, een contract met een paar miljoen kiezers, kun je niet buiten hen om negeren’,  Het Parool, December 9, 2004.

‘Achterlijk geloof ;  Kalma's boek is een grotendeels geslaagde poging tot heruitvinding van het sociaal-democratische programma’,  Het Parool, November 25, 2004.

‘De vrijheid beledigd te worden ;  Het denkbeeld dat je moet zeggen wat je denkt, is alleen maar een recept voor onnodige beledigingen’,  Het Parool, November 18, 2004.

‘Het zwarte scenario ;  De grootscheepse en zelfs voor de Verenigde Staten ongekende corruptie van deze regering zal verder gaan’,  Het Parool, November 4, 2004.

‘De vrienden van Bush jr.  ;  de meeste massamoorden van saddam hoessein werden gepleegd toen de vs en het verenigd koninkrijk hem steunden’,  Het Parool, October 28, 2004.

‘Het lijkt 1914 wel ;  De enige troost is dat Bush jr en de zijnen af moeten zien van hun voorgenomen vervolgoorlogen’,  Het Parool, October 21, 2004.

‘Lesje in democratie ;  de samenstelling van provinciale- en gemeentebesturen is nu een zaak geworden van partijbonzen’,  Het Parool, October 14, 2004.

‘Altijd maar kiezen ;  Wouter Bos debiteert te pas en vooral te onpas zijn voorkeur voor een rechtstreeks gekozen burgemeester’,  Het Parool, October 7, 2004.

‘Weg uit Irak ;  Nederland nam de rol van gekke Henkie op zich en stationeerde militairen in een nu helemaal niet vreedzame provincie’,  Het Parool, September 23, 2004.

‘Rechtser dan rechts ;  van Aartsen en Wilders belazeren de kiezers; er is geen geldig argument om tegen toetreding van Turkije te stemmen’,  Het Parool, September 16, 2004.

‘Praatjesmakers ;  'Wilders is dus niet het slachtoffer van het huidige kiesstelsel. Het huidige kiesstelsel is schuldig aan Wilders’',  Het Parool, September 9, 2004.

‘Nooit is een...........’,  Het Parool, September 2, 2004.

‘Modern bijgeloof ;  Onderzoek bevestigt dat burgers bovenal op partijen en programma's stemmen, en niet op personen’,  Het Parool, August 19, 2004

‘Opstand der burgers ;  De 'politieke vernieuwer' Fortuijn heeft de oude machtspositie van het CDA hersteld’,  Het Parool, August 5, 2004

‘Verkeerd recept ;  een pensioen is pas verantwoord als men kort daarna doodgaat, liefst zonder een voorafgaande dure ziekte’,  Het Parool, July 29, 2004.

‘Oprechte bedriegers?  ;  Het rapport van Lord Butler lijkt wel geschreven te zijn voor een speciale aflevering van Yes Prime Minister’,  Het Parool, July 22, 2004.

‘Democratische dictatuur ;  Blair heeft er als partijleider alles aan gedaan om de interne democratie in de Labour Party om zeep te helpen’,  Het Parool, July 15, 2004.

‘Ambtenaar van het jaar ;  D66 schoof van der laan niet naar voren vanwege haar deskundigheid of politieke ervaring, want die had ze geen van beide’,  Het Parool, July 8, 2004.

‘Soevereiniteitsoverdracht?  ;  Zowel George Bush als Tony Blair is zeer gelovig, maar weet niet veel van hoe de wereld in elkaar zit’,  Het Parool, July 1, 2004.

‘De mazen van het Europees Parlement ;  nationale regeringen en afzonderlijke bewindslieden gebruiken 'Europa' graag als zondebok bij lastige kwesties’,  Het Parool, June 10, 2004.

‘Terreur van het neoliberalisme ;  De 7,5 miljoen huishoudens kunnen geen gezamenlijke vuist tegen het handjevol energieleveranciers maken’,  Het Parool, June 3, 2004.

‘Gewillige beulen ;  de mishandelingen zijn gestimuleerd door het beleid van Bush gevangenen tot Untermenschen te degraderen’,  Het Parool, May 27, 2004.

‘Flink blijven doen in Irak ;  ik word bijna onpasselijk van de wijze waarop de regering kritiekloos achter de Amerikanen blijft aansloffen’,  Het Parool, May 13, 2004.

‘De partij van Wouter Bos ;  Wij zien hier de rode haan rondpronken, maar zonder de ideologische veren die Wim Kok hem indertijd uitrukte’,  Het Parool, May 6, 2004.

‘Al duurt de leugen nog zo lang...’, Het Parool, July 10, 2003.

‘Wouter Bos, wisselwachter’, Het Parool, July 3, 2003.

‘Witte olifant in de Betuwe’, Het Parool, June 26, 2003.

‘Het gelijk van Frans Verhagen’, Het Parool, June 19, 2003.

‘De stroom valt weer uit’, Het Parool, June 12, 2003.

‘Naoorlogs dieptepunt’, Het Parool, June 5, 2003.

‘Met D66 alle kanten uit’, Het Parool, May 22, 2003.

‘Het Nederland van Hermans’, Het Parool, May 15, 2003.

‘Namen noemen’, Het Parool, May 8, 2003.

‘Marktconforme beloning!’, Het Parool, May 1, 2003.

‘Nieuwe wereldorde’, Het Parool, April 24, 2003.

‘Brokkenpiloot Balkenende’, Het Parool, April 17, 2003.

‘Oude politiek in optima forma’, Het Parool, April 10, 2003.

‘Recht is ook macht’, Het Parool, April 3, 2003.

‘Voorspelbare verwarring’, Het Parool, March 27, 2003.

‘De arrogantie van de macht ; Een oorlog zonder legitimatie’, Het Parool, March 20, 2003.

‘De zwakste schakel: JPB’, Het Parool, March 13, 2003.

‘Weg met deze vernieuwing’, Het Parool, March 6, 2003.

‘Zeldzame brutaliteit’, Het Parool, February 27, 2003.

‘Kennis of containers’, Het Parool, February 20, 2003.

‘Ten oorlog? Driewerf nee!’, Het Parool, February 13, 2003.

‘Het ritueel van de vernieuwing’, Het Parool, February 6, 2003.

‘Het B-team in actie’, Het Parool, January 30, 2003.

‘De staccatodemocratie’, Het Parool, January 23, 2003.

‘Nieuws over niks’, Het Parool, January 16, 2003.

‘Het ongelijk van de kiezer’, Het Parool, January 9, 2003.

‘Eduard van de rebellenclub’, Het Parool, January 2, 2003.

'Oorlog is nog lang geen uitgemaakte zaak', Het Parool, December 27, 2002.

‘De Held van het Zuiden’, Het Parool, December 19, 2002.

‘De huursoldaten van Bush junior’, Het Parool, December 12, 2002.

‘Burgemeesters en kiezersbedrog’, Het Parool, December 5, 2002.

‘De kiezer regelt het zelf wel’, Het Parool, November 28, 2002.

‘Het einde van de Navo?’, Het Parool, November 21, 2002.

‘Luxe of noodzaak’, Het Parool, November 14, 2002.

‘Ayaan aan de lijn’, Het Parool, November 7, 2002.

‘Waarom oorlog tegen Irak?’, Het Parool, October 31, 2002.

‘Links en rechts’, Het Parool, October 24, 2002.

‘De puinhoop van Pim’, Het Parool, October 17, 2002.

‘Verdiende loon’, Het Parool, October 10, 2002.

‘Zogenaamd democratisch’, Het Parool, October 3, 2002.

‘De modelallochtoon’, Het Parool, September 26, 2002.

‘Lichtzinnige oorlogskoers’, Het Parool, September 19, 2002.

‘George W. Bush, moederskindje’, Het Parool, September 12, 2002.

‘Rampzalige bezuinigingen’, Het Parool, September 5, 2002.

‘De argumenten voor oorlog’, Het Parool, August 29, 2002.

‘Triest afscheid’, Het Parool, August 22, 2002.

‘Te trouwe bondgenoot’, Het Parool, August 15, 2002.

‘De kleren van de keizer’, Het Parool, August 8, 2002.

‘Fatsoen moest je toch doen?’, Het Parool, August 1, 2002.

‘Het schandaal van de formatie’, Het Parool, July 25, 2002.

‘De belazerde kiezer’, Het Parool, July 18, 2002.

‘Lusteloos en weinig ambities’, Het Parool, July 11, 2002.

‘Een mooie les maatschappijleer’, Het Parool, July 4, 2002.

‘Verkeerde prioriteiten’, Het Parool, June 20, 2002.

‘Dit zijn dus die goede herders’, Het Parool, June 13, 2002.

‘Wachten op JSF-enquete’, Het Parool, June 6, 2002.

‘De winnaars verliezen’, Het Parool, May 23, 2002.

‘De nieuwe scheidslijnen’, Het Parool, May 16, 2002.

‘Fortuyn laat helemaal niets na’, Het Parool, May 8, 2002.

‘De clowns van BV Nederland’, Het Parool, May 2, 2002.

‘Eerst de feiten graag’, Het Parool, April 25, 2002.

‘Met de beste bedoelingen’, Het Parool, April 11, 2002.

‘Een Betuwelijn is er al een te veel’, Het Parool, April 4, 2002.

‘Straaljagers uit de staatsruif’, Het Parool, March 28, 2002.

‘Het neefje van Napoleon’, Het Parool, March 21, 2002.

‘De prijs van Paars’, Het Parool, March 14, 2002.

‘Nee, Den Haag, dat is spannend!’, Het Parool, March 7, 2002.

‘Markt, spoor en straaljagers’, Het Parool, February 28, 2002.

‘Journalistiek en complotten’, Het Parool, February 21, 2002.

‘Requiem voor lichtgewichten’, Het Parool, February 14, 2002.

‘Geweeklaag over offers’, Het Parool, February 7, 2002.

‘Kwakzalverij en kakelsocialisme’, Het Parool, January 24, 2002.

‘Van de partij!’, Het Parool, January 17, 2002.

‘De wonderolie van D66’, Het Parool, January 10, 2002.

‘Psychologie van de koude grond’, Het Parool, January 3, 2002.

‘Op weg naar onvoorspelbare wanorde; Een vers jaar’, Het Parool, January 2, 2002.

‘Overige lasten’, Het Parool, December 27, 2001.

‘In Duitsland helpt 't ook niet’, Het Parool, December 20, 2001.

‘De voordelen van de zweep’, Het Parool, December 6, 2001.

‘Pornografie en Piet de Jong’, Het Parool, November 29, 2001.

‘Minister in oorlogstijd’, Het Parool, November 22, 2001.

‘Boeken zijn toch cultuur?’, Het Parool, November 15, 2001.

‘Het geval Belinfante’, Het Parool, November 8, 2001.

‘Lijsttrekker van Nederland’, Het Parool, November 1, 2001.

‘De misser van Kofi Annan’, Het Parool, October 18, 2001.

‘Islamologie en terreur’, Het Parool, October 11, 2001.

‘Verdi’s runderpens’, Het Parool, October 11, 2001.

‘Het deuntje van de privatisering’, Het Parool, October 4, 2001.

‘Staat en veiligheid’, Het Parool, September 27, 2001.

‘Multinational Bin Laden’, Het Parool, September 20, 2001.

‘Zogenaamd democratisch’, Het Parool, August 30, 2001.

‘Mondialisering: nieuw fenomeen?’, Het Parool, August 23, 2001.

‘Zinloos geweld van bierpartijen’, Het Parool, August 16, 2001.

‘Een politiek van zwakte’, Het Parool, August 9, 2001.

‘Een PvdA met Wim Kok kan ook zetels kosten’, Het Parool, August 2, 2001.

‘In Genua alleen maar verliezers’, Het Parool, July 26, 2001.

‘Activisten hebben groot gelijk’, Het Parool, July 19, 2001.

‘Na de MKZ-crisis rest verbijstering’, Het Parool, July 12, 2001.

‘Westen meet met twee maten’, Het Parool, July 5, 2001.

‘Democratie op z’n Europees’, Het Parool, June 28, 2001.

‘Domheid of berekening?’, Het Parool, June 21, 2001.

‘Waarschuwing uit Ierland’, Het Parool, June 14, 2001.

‘Labour verliest omdat 't zo wint’, Het Parool, June 7, 2001.

‘De jongen van de overkant’, Het Parool, June 2, 2001.

‘Berlusconi, de poseur’, Het Parool, May 17, 2001.

‘Egyptenaren in Kosovo’, Het Parool, May 10, 2001.

‘Wachten tot ze niet meer kijken’, Het Parool, May 3, 2001.

‘Doormodderen op de Balkan’, Het Parool, April 26, 2001.

‘De economie van massamoord’, Het Parool, April 19, 2001.

‘Het Franse Europa’, Het Parool, April 12, 2001.

‘Een meisje versieren’, Het Parool, April 5, 2001.

‘Veeboer in Bolivia’, Het Parool, March 29, 2001.

‘PS’, Het Parool, March 22, 2001.

‘Nachtmerrie-praktijken’, Het Parool, March 15, 2001.

'Strategische keus', Het Parool, March 8, 2001.

‘De rauwe werkelijkheid’, Het Parool, March 1, 2001.

‘Meedogende conservatief’, Het Parool, February 22, 2001.

‘Vreemd conservatisme’, Het Parool, February 15, 2001.

‘Lijphart was op tijd weg’, Het Parool, February 8, 2001.

‘Europese defensie-industrie is illusie’, Het Parool, February 1, 2001.

‘Honderd jaar geleden’, Het Parool, January 25, 2001.

‘Jammer van die deadline’, Het Parool, January 24, 2001

‘Financiele corruptie’, Het Parool, January 18, 2001.

‘William Jefferson Clinton’, Het Parool, January 11, 2001.

‘De tunneldenker’, Het Parool, January 4, 2001.

‘Heerschappij van rijken’, Het Parool, December 28, 2000.

‘De wonderolie van Cerfontaine en de zijnen’, Het Parool, December 21, 2000.

‘Niet gekozen president’, Het Parool, December 14, 2000.

‘En toch, in de politiek’, Het Parool, December 13, 2000.

‘Waarom Gore niet won’, Het Parool, December 7, 2000.

‘Schoo bundelt zijn verzet’, Het Parool, December 6, 2000.

‘Miezerige winnaar?’, Het Parool, November 30, 2000.

‘Haaien & loodsmannetjes’, Het Parool, November 23, 2000.

‘Amerikaanse democratie’, Het Parool, November 16, 2000.

‘Clintons plaats’, Het Parool, November 9, 2000.

‘Onmisbaar naslagwerk’, Het Parool, November 8, 2000.

‘Partijhervorming!’, Het Parool, November 2, 2000.

‘Angstaanjagend’, Het Parool, October 26, 2000.

‘Het gelijk van Taylor’, Het Parool, October 19, 2000.

‘Wisseling van de macht’, Het Parool, October 12, 2000.

‘Politiek kennisgebrek’, Het Parool, October 5, 2000.

‘Failliet kunstbeleid’, Het Parool, September 27, 2000.

‘Partijfatsoen’, Het Parool, September 20, 2000.

‘Elite-hysterie’, Het Parool, September 13, 2000.

‘Vertrekpunt Den Haag’, Het Parool, September 6, 2000.

‘De weg naar Srebrenica’, Het Parool, August 31, 2000

‘De universiteit als sluitpost’, De Gelderlander, August 26, 2000.

‘Politieke kleuters’, Het Parool, August 17, 2000.

‘Kennis van zaken en tegendraadsheid’, Het Parool, August 11, 2000.

‘De Wet van Baumol’, Het Parool, August 10, 2000.

‘Het evangelie van de marktwerking’, Het Parool, August 3, 2000.

‘Gipharts valse engagement’, Het Parool, July 25, 2000.

‘De problemen bij interventies’, Het Parool, July 20, 2000.

‘De blunders van veertig prominenten’, Het Parool, July 15, 2000.

‘De macht van de graaipartijen’, Het Parool, July 6, 2000.

‘De Betuwelijn als emancipatieproject’, Het Parool, June 28, 2000.

‘Problemen der democratie’, Het Parool, June 21, 2000

‘Gemiste kans van Kok’ ; Het Parool, June 14, 2000.

‘Schurkenstaten’, Het Parool, June 7, 2000.

‘Schaakwereld buigt voor dictator’, Het Parool, May 31, 2000.

‘Berg baart ondemocratische muis’, Het Parool, May 24, 2000.

‘Europa op de tweesprong’, Het Parool, May 17, 2000.

‘Vijfentwintig jaar later’, Het Parool, May 3, 2000.

‘De terugblik van de SP op Kosovo’, Het Parool, April 26, 2000.

‘De ondermijning van de EU’, Het Parool, April 19, 2000.

'Mits goed in de hand gehouden', Het Parool, April 12, 2000.

‘Caribische politiek’, Het Parool, March 8, 2000.

‘Naargeestig precedent’, Het Parool, February 23, 2000.

‘EU willens en wetens genegeerd’, Het Parool, February 9, 2000.

‘Europa doet flink’, Het Parool, February 2, 2000.

‘De uitvinding van Tsjetsjenie’, Het Parool, January 26, 2000.

‘Staatkundig bric a brac’, Het Parool, January 19, 2000.

‘Opmars privatisering gestuit’, Het Parool, January 12, 2000.

‘De rechtsstaat verdedigd’, Het Parool, December 29, 1999.

‘Mainport en Brainport’, Het Parool, December 22, 1999.

‘Nieuws van Nix’, Het Parool, December 15, 1999.

‘Nieuwe politiek na Seattle’, Het Parool, December 8, 1999.

‘Weer Srebrenica’, Het Parool, December 1, 1999.

‘Zelfstandig denken’, Het Parool, November 24, 1999.

‘Zelfreiniging bij de VN’, Het Parool, November 17, 1999.

‘De utopie van de vrije markt’, Het Parool, November 11, 1999.

‘De opkomst van het Westen’, Het Parool, November 10, 1999.

‘Mijn Muur: 1963-1983-1989’, Het Parool, November 3, 1999.

‘Geen verzachtende omstandigheden’, Het Parool, October 27, 1999.

‘Opmars der democratie?’, Het Parool, October 20, 1999.

‘Klagende jongeren’, Het Parool, October 13, 1999.

‘Terugblik op Kosovo’, Het Parool, October 6, 1999.

‘Sweders zwanenzang’, Het Parool, September 29, 1999.

‘41 miljoen onverzekerde Amerikanen’, Het Parool, September 22, 1999.

‘Een Duitse MacDonald ?’, Het Parool, September 15, 1999.

‘Van basisvorming naar studiehuis’, Het Parool, September 8, 1999.

‘Een voorbarige Nobelprijs’, Het Parool, September 1, 1999.

‘Politiek rouwbeklag over gedane zaken neemt toe’, Het Parool, August 30, 1999.

‘De heilige Mandela’, Het Parool, August 26, 1999.

‘Stinkende wonden’, Het Parool, August 12, 1999.

‘Socialisten met vakantie’, Het Parool, July 29, 1999.

‘Boosheid BV Nederland over publiek bankieren hypocriet’, Het Parool, July 24, 1999.

‘Door met het spoor’, Het Parool, July 15, 1999.

‘Strategische Toekomstdiscussie’, Het Parool, July 1, 1999.

‘De consequenties van Kosovo’, Het Parool, June 23, 1999.

‘Blanco voor Europa’, Het Parool, June 9, 1999.

‘Diplomatie in de lucht’, Het Parool, June 2, 1999.

‘Garnizoen voor Kosovo’, Het Parool, May 26, 1999.

‘Einde van de ideologieen’, Het Parool, May 19, 1999.

‘Het drijfzand in’, Het Parool, May 12, 1999

‘Probleem voor de Navo’, Het Parool, May 5, 1999.

‘De partizanenmythe’, Het Parool, April 28, 1999.

‘Beperkte oorlog onmogelijk geworden’, Het Parool, April 21, 1999.

‘Navo moet vrede afdwingen’, Het Parool, April 17, 1999.

Ouverture groot Servisch Paasfeest, Het Parool, April 7, 1999.

Killing Fields in Kosovo, Het Parool, March 31, 1999.

Europese democratie, Het Parool, March 24, 1999.

Protectoraat Kosovo, Het Parool, March 17, 1999.

Een heidens karwei, Het Parool, March 10, 1999.

Hindermacht Rusland, Het Parool, March 3, 1999

Vredescongres met veel onzin, Het Parool, March 1, 1999.

Jan Bloch voorspelde dat voeren van oorlog nutteloos is, Het Parool, March 1, 1999.

Slechte verliezers’, Het Parool, February 24, 1999.

Verslagen media, Het Parool, February 17, 1999.

Strategisch Concept, Het Parool, February 10, 1999.

Britse defensiepolitiek, Het Parool, February 3, 1999.

Beneden de wet, Het Parool, January 27, 1999.

Duitse 'Sonderweg', Het Parool, January 20, 1999.

Geloofwaardigheid van de VN’, Het Parool, January 13, 1999.

Sebastian Haffner, Het Parool, January 6, 1999.

Failliet multiculturalisme, Het Parool, December 30, 1998.

Amerikaanse partijstrijd, Het Parool, December 23, 1998.

Impeachment, Het Parool, December 16, 1998

Alweer Srebrenica, Het Parool, December 9, 1998.

Defensie verdedigd, Het Parool, December 2, 1998.

Waartoe? Waarheen?, Het Parool, November 25, 1998.

Het einde van een illusie, Het Parool, November 18, 1998.

Klap in het gezicht, Het Parool, November 12, 1998.

Bonzen en klagers, Het Parool, November 4, 1998.

Netwerkpartij, Het Parool, October 28, 1998.

Kapitaal en Arbeid, Het Parool, October 21, 1998.

Het aanleggen van een moeras?, Het Parool, October 14, 1998.

Europese defensie?, Het Parool, October 7, 1998.

Derde Weg?, Het Parool, September 30, 1998.

Zum kotzen, Het Parool, September 23, 1998.

‘Nieuwe bezems’, Het Parool, September 16, 1998.

‘Akira Kurosawa’, Het Parool, September 9, 1998.

‘Afgenomen waarde’, Het Parool, September 2, 1998.

Clinton en Nixon, Het Parool, August 31, 1998

Het Westfaalse systeem, Het Parool, August 22, 1998.

Een ander deel van Europa, Het Parool, August 15, 1998.

Betuwelijn en verder, Het Parool, August 8, 1998.

De formatie, Het Parool, August 1, 1998

Een Servische kolonie, Het Parool, July 25, 1998.

Wapens en de man, Het Parool, July 16, 1998.

De paradox der vernieuwing, Het Parool, July 11, 1998.

Proefkonijn, Het Parool, July 4, 1998.

De toekomst van de krijgsmacht, Het Parool, June 27, 1998.

Vliegen of politiek?, Het Parool, June 17, 1998.

Een luchthaven in zee, Het Parool, June 10, 1998.

Paradoxen van D66, Het Parool, June 3, 1998.

Democraten 98, Het Parool, May 27, 1998.

America's Way, Het Parool, May 20, 1998.

Ontdemocratisering, Het Parool, May 13, 1998.

Machtsvraag en stembus, Het Parool, May 6, 1998.

De wilde frisheid van limoenen, Het Parool, April 29, 1998

De SP is de PvdA van de jaren vijftig, Het Parool, April 22, 1998.

Holbrookes oorlog, Het Parool, April 15, 1998.

De notitie van Bram Peper, Het Parool, April 14, 1998.

Duidelijkheid in de politiek!, Het Parool, April 8, 1998.

Staatspartijen?, Het Parool, April 1, 1998

Honderdvijftig jaar Grondwet, Het Parool, March 25, 1998

Een mythe minder, Het Parool, March 18, 1998.

Persoon of program, Het Parool, March 11, 1998.

Heerschappij der elites, Het Parool, March 4, 1998.

De goede schurk van Bagdad, Het Parool, February 25, 1998.

De heilige Bertolt, Het Parool, February 18, 1998

Paarse ideologie, Het Parool, February 11, 1998.

Merkwaardig incident met Clinton, Het Parool, February 4, 1998.

Polder-eldorado, Het Parool, January 30, 1998.

Het primaat van de politiek, Het Parool, January 28, 1998.

De totalitaire verleiding, Het Parool, January 21, 1998

Het k-woord, Het Parool, January 14, 1998

Doorrekenen, Het Parool, January 7, 1998

Den Uyl herdenken, Het Parool, December 31, 1997

EUfor en verder, Het Parool, December 24, 1997

Onverbeterlijk, Het Parool, December 17, 1997

Gelukkig geen stadsprovincies, Het Parool, December 10, 1997.

De dictatuur van het proletariaat, Het Parool, December 3, 1997.

Europese defensie, Het Parool, November 26, 1997.

Geslaagd! Met vlag en wimpel!, Het Parool, November 19, 1997.

Geen vijfdaagse oorlog, Het Parool, November 12, 1997.

Anti-anticommunisme, Het Parool, November 5, 1997.

De politiek en Maarten van Traa, Het Parool, October 29, 1997.

Van 'essay' naar 'program', Het Parool, October 22, 1997.

De aftocht blazen? BART TROMP, Het Parool, October 15, 1997.

Vernieuwing?, Het Parool, October 8, 1997.

Kleinere klassen!, Het Parool, October 1, 1997.

Nabijheid als probleem, Het Parool, September 24, 1997.

Niet-Nixers zijn parasieten van de Partij van de Arbeid, Het Parool, September 18, 1997.

Onderwijsramp in aantocht, Het Parool, September 17, 1997.

Beperkte democratie, Het Parool, September 10, 1997.

Een geschenk voor de medici, Het Parool, September 5, 1997.

Politieke programma's lastig, Het Parool, September 3, 1997.

De vrede in Gorazde, Het Parool, August 27, 1997.

Weerzien met Camus, Het Parool, August 20, 1997.

Botsing van beschavingen ?, Het Parool, August 13, 1997.

Marktordening, Het Parool, August 6, 1997.

Economische religie, Het Parool, July 30, 1997.

Recept: vernieuwing, Het Parool, July 23, 1997.

Enkele reis Zuid-Amerika, Het Parool, July 16, 1997.

Slaven van een waandenkbeeld, Het Parool, July 9, 1997.

Politici zonder partij, Het Parool, July 2, 1997

Geschiedenis als nachtmerrie, Het Parool, June 25, 1997.

Ogenblikkelijk vernietigd, Het Parool, June 18, 1997.

Opdracht uit Peking, Het Parool, June 11, 1997.

D66 en democratie, Het Parool, June 4, 1997.

Karel V: herdenken?, Het Parool, May 28, 1997

Kritisch over 'Europa', Het Parool, May 21, 1997.

Het Marshall-plan in Nederland, Het Parool, May 14, 1997.

Kennis van zaken, Het Parool, May 7, 1997.

Hogerhuis weg, Het Parool, April 30, 1997.

Een bescheiden voorstel, Het Parool, April 23, 1997

Fragiele democratie, Het Parool, April 16, 1997

Winner takes all, Het Parool, April 9, 1997

Weer minder klapvee, Het Parool, April 2, 1997

Maakbaarheid en partijpolitiek, Het Parool, March 26, 1997

Het einde van de krijgsmacht, Het Parool, March 19, 1997.

Niet doen!, Het Parool, March 12, 1997.

Nut- en noodzaakdiscussie, Het Parool, March 5, 1997.

Andere oorlogen, Het Parool, February 26, 1997.

Anne Wadman en de wereld, Het Parool, February 19, 1997.

De tijdmachine, Het Parool, February 12, 1997.

Geen partij, Het Parool, February 5, 1997.

Doodgewoon digitaal!?, Het Parool, January 29, 1997

Ruim een jaar na Dayton, Het Parool, January 22

Monopolie en markt, Het Parool, January 15, 1997.

Tienstedentocht, Het Parool, January 8, 1997.

De tragiek van Felix Rottenberg, Het Parool, January 2, 1997

Volgzaamheid, Het Parool, December 18, 1996

Niks, Het Parool, December 11, 1996, meningen.

Partij of factie, Het Parool, December 4, 1996.

Ik ben Karin Adelmund niet, Het Parool, November 27, 1996.

Prettige brutaliteit?, Het Parool, November 20.

De geur van Fashoda, Het Parool, November 13.

Persoon of program, Het Parool, November 6, 1996.

Kwestie van geluk?, Het Parool, October 30, 1996.

Globale mondialisering, Het Parool, October 23, 1996.

Creatief met kurk, Het Parool, October 16, 1996.

Nederlands nationalisme?, Het Parool, October 9, 1996.

Jacht op groot wild, Het Parool, October 2, 1996.

Einde staat, Het Parool, September 25, 1996.

De volgende ijsschots, Het Parool, September 18, 1996.

De toekomst van de vakbeweging, Het Parool, September 11, 1996.

Van WUB naar MUB, Het Parool, September 4, 1996

Sociale beginselen ook in de 21ste eeuw nodig, Het Parool, August 30, 1996

Heim ins Reich!, Het Parool, August 28

Hiltermann, Het Parool, August 21, 1996.

Loten, of anders, Het Parool, August 14, 1996.

Servische stabiliteit, Het Parool, August 7, 1996.

Nooit meer roken, Het Parool, July 31, 1996.

Bek dicht en bier drinken, Het Parool, July 24, 1996.

Oorlogsmisdadigers, Het Parool, July 17, 1996.

Belazerd en bedonderd, Het Parool, July 10, 1996

Beginselen, Het Parool, July 3, 1996.

Houden van Europa, Het Parool, June 26, 1996.

Staatsrechtelijk stokpaard, Het Parool, June 19, 1996.

Gedane zaken?, Het Parool, June 12, 1996.

Srebrenica verdwijnt maar niet, Het Parool, June 5, 1996.

Mladic en Karadzic, Het Parool, May 29, 1996.

Tien jaar Kok, Het Parool, May 22, 1996

Een partijtje betalen, Het Parool, May 15, 1996

Leegloop der partijen, Het Parool, May 8, 1996.

Kennis van de islam, Het Parool, May 1, 1996.

Whitewater!, Het Parool, April 24, 1996.

De suffe jaren vijftig, Het Parool, April 17, 1996.

De overbodige oorlog, Het Parool, April 10, 1996.

Terug naar Kant, Het Parool, April 3, 1996.

De vrije markt, Het Parool, March 27, 1996.

Weekend Boekarest, Het Parool, March 20, 1996.

Algemene partijsubsidie?, Het Parool, March 13, 1996.

De spookprofessor, Het Parool, March 6, 1996.

Corporatisme in Nederland De Gelderlander, February 29, 1996.

Deugden van het corporatisme, Het Parool, February 28, 1996

Geluk, Het Parool, February 21, 1996..

Waar? De Partij van de Arbeid?, Het Parool, February 14, 1996.

Samenspraak met de maatschappij, Het Parool, February 7, 1996.

Luie journalistiek, Het Parool, January 31, 1996

De Fokker wordt duur betaald, Het Parool, January 24, 1996.

Hein Roethof en 'De Macht', Het Parool, January 17, 1996.

 'De Florentijn' was in niets zo goed als omgaan met macht, De Gelderlander, January 11, 1996

De Florentijn, Het Parool, January 10, 1996.

Het jaar van Europa, Het Parool, January 3, 1996.

Europese nachtmerrie, Het Parool, December 27, 1995.

Willem Noske en het verleden, Het Parool, December 20, 1995.

Een haalbaar ideaal, Het Parool, December 13, 1995.

De druiven zijn zuur, Het Parool, December 6, 1995.

De voordelen van Paars, Het Parool, November 29, 1995.

Het einde van het begin, Het Parool, November 22, 1995.

Navo-generaal, Het Parool, November 15, 1995

De Volkenbond achterna?, Het Parool, November 8, 1995.

Oplossing voor geen probleem, Het Parool, November 1, 1995.

Onaanvaardbaar geworden?, Het Parool, October 25, 1995.

Politieke prijzen, Het Parool, October 18, 1995.

Dichter bij de kiezer, Het Parool, October 11, 1995.

Keerpunt '98, Het Parool, October 4, 1995.

Frisse en vrolijke vrede, Het Parool, September 27, 1995

De achtenzestigers naar het schavot, Het Parool, September 20, 1995.

Onpartijdig bombarderen, Het Parool, September 13, 1995

Navo verlengt oorlog, Het Parool, September 6, 1995.

Correct naar de gaskamer, Het Parool, August 30, 1995.

Realistisch vredesplan, Het Parool, August 23, 1995.

Misdaad goed voor Rusland?, Het Parool, August 16, 1995.

Laatste kans, Het Parool, August 9, 1995.

Trouwe bondgenoot?, Het Parool, August 2, 1995.

In dienst van de vrede, Het Parool, July 26, 1995.

Het moet nooit meer zo, Het Parool, July 19, 1995.

Doormodderen of durven, Het Parool, July 12, 1995.

Betrekkelijke kleinigheden, Het Parool, July 5, 1995.

Bewindsliedenplan, Het Parool, June 28, 1995.

Oorlogsslachtoffers, Het Parool, June 21, 1995.

Troefkaart Milosevic, Het Parool, June 14, 1995.

De aftocht blazen, Het Parool, June 7, 1995.

Niets nieuws?, Het Parool, May 31, 1995.

Stadsprovincie, Het Parool, May 24, 1995.

Nederlander, Het Parool, May 17, 1995.

De Amerikaanse Nachtmerrie, de Volkskrant, May 13, 1995.

De Balkan!, Het Parool, May 10, 1995.

De politiek en W.F. Hermans, Het Parool, May 3, 1995.

Onderwijsspecialisten stellen idiote eis De Gelderlander, April 29, 1995.

Einde der ideologieen?, Het Parool, April 26, 1995

Djilas was meer dan een historisch figuur, Het Parool, April 21, 1995

Luchtmobiel, Het Parool, April 19, 1995.

Drie jaar en verder, Het Parool, April 12, 1995.

Selectie of niet?, Het Parool, April 5, 1995

Het tuchthuis van de oorlog, Het Parool, March 29, 1995.

Het paarse experiment, Het Parool, March 22, 1995.

Clause IV, Het Parool, March 15, 1995.

Het nationaal belang, Het Parool, March 8, 1995.

Grote verwachtingen, Het Parool, March 1, 1995.

Diplomatieke dooie mus, Het Parool, February 22, 1995.

Dooie Vrouwen, Het Parool, February 15, 1995.

Drogreden of argument, Het Parool, February 8, 1995.

Televisiekabels in gaskamers, Het Parool, February 1, 1995.

Op naar Marx, Het Parool, January 25, 1995.

Nationaal Debat!, Het Parool, January 18, 1995.

Een morsige en knoeierige afloop, Het Parool, January 11, 1995.

Geen voorzitter, Het Parool, January 4, 1995.

De contramine voorbij, Het Parool, December 28, 1994.

Het Munchen-team versterkt!, Het Parool, December 21, 1994.

Het primaat van de politiek, Het Parool, December 14, 1994.

Heimwee naar Thatcher, Het Parool, December 7, 1994.

Het einde van de weg, Het Parool, November 30, 1994.

Steeds meer efficiency in het hoger onderwijs, Het Parool, November 24, 1994.

Kluchtaanval, Het Parool, November 23, 1994.

Dubbelmandaat, Het Parool, November 16, 1994.

Het pionierswerk van Stakhanov, Het Parool, November 9, 1994.

De politie waakt, opdat u kunt slapen, Het Parool, November 7, 1994.

Afspraken maken, Het Parool, November 2, 1994.

Geen recht op nachtrust, Het Parool, October 26, 1994.

Alles altijd open!, Het Parool, October 19, 1994.

Onderwijstechnocratie, Het Parool, October 12, 1994.

Een rijk verleden, Het Parool, October 6, 1994.

Blufpoker in Bosnie (2), Het Parool, September 28, 1994.

Blufpoker in Bosnie, Het Parool, September 21, 1994.

Gurkha's voor vrede, Het Parool, September 14, 1994.

Twee keer twee is vier, Het Parool, September 7, 1994.

Keizerrijk zonder keizer, Het Parool, August 31, 1994.

Paars, Het Parool, August 24, 1994.

Naar een driejarige propaedeuse, Het Parool, August 19, 1994.

Alles is bespreekbaar, Het Parool, August 17, 1994.

Einde oorlog: alweer, Het Parool, August 10, 1994.

Slikken of stikken, Het Parool, August 3, 1994.

De brandweer betaalt, Het Parool, July 27, 1994.

Alweer een ultimatum, Het Parool, July 20, 1994.

Eeuwfeest als misverstand, Het Parool, July 13, 1994.

Een kleine vernieuwing, Het Parool, July 6, 1994.

Het fiasco van Korfoe, Het Parool, June 29, 1994.

Van moeders tot ministers, Het Parool, June 24, 1994.

Sarajevo, Het Parool, June 22, 1994.

Informatie, Het Parool, June 15, 1994.

Nieuwe Eurosclerose, Het Parool, June 8, 1994.

Wederkeer der communisten, Het Parool, June 1, 1994.

De Thomas Hobbes Stichting, Het Parool, May 25, 1994.

De Progressieve Volkspartij, Het Parool, May 18, 1994.

Wat te doen met 12 zetels verlies, Het Parool, May 11, 1994.

De oorlog in Bosnie is geen burgeroorlog, Het Parool, May 7, 1994.

Tijd voor ander beleid, Het Parool, May 4, 1994.

Nek aan nek, Het Parool, April 27, 1994.

Debacle, Het Parool, April 20, 1994.

Misrekening, Het Parool, April 13, 1994.

Nochtans gidsland, Het Parool, April 6, 1994.

De tijd houdt geen halt, Het Parool, March 30, 1994.

Afscheidsspeech, Het Parool, March 23, 1994.

Bolkestein, Het Parool, March 16, 1994.

De volwassen kiezer, Het Parool, March 9, 1994.

Tegen-discriminatie, Het Parool, March 2, 1994.

Wat nu?, Het Parool, February 23, 1994.

Voor- noch achteruit, Het Parool, February 16, 1994.

Cyprus, Het Parool, February 9, 1994.

Beroepsgemeenteraadslid, Het Parool, February 2, 1994.

De rust van het kerkhof, Het Parool, January 26, 1994.

Peronne, Het Parool, January 19, 1994.

Missolonghi, Het Parool, January 12, 1994.

De droom van D66, Het Parool, January 5, 1994

Kleedkamerjournalistiek, Het Parool, December 29, 1993

Mao honderd jaar !, Het Parool, December 22, 1993.

Gemengde gevoelens, Het Parool, December 15, 1993.

Brussel, het jaar 2000, Het Parool, December 8, 1993.

De Navo uitgebreid, Het Parool, December 1, 1993

De tucht van de markt, Het Parool, November 24, 1993

Een veteraan van de Koude Oorlog, Het Parool, November 19, 1993.

Centraal geregeld, Het Parool, November 17, 1993.

Moet Nederland in het Eurokorps ?, Het Parool, November 12, 1993.

Signor Crescendo, Het Parool, November 3, 1993.

Niemand deed het, Het Parool, October 27, 1993.

Het Gatt der cultuur, Het Parool, October 20, 1993.

Oorlog noch vrede, Het Parool, October 13, 1993.

Bloed en bananen, Het Parool, October 6, 1993.

Natte voeten, Het Parool, September 29, 1993.

Geslaagde exercitie, Het Parool, September 22, 1993.

Het einde van de universiteit, Het Parool, September 15, 1993.

De taaiheid der geschiedenis, Het Parool, September 10, 1993.

Het program, Het Parool, September 8, 1993.

Tempo van vernieuwing onderwijs haast niet te volgen, Het Parool, September 4, 1993.

Ultimatissimum, Het Parool, September 1, 1993.

Violent ward, Het Parool, August 25, 1993.

De 'catch-all party', Het Parool, August 18, 1993.

Wat wij voor Bosnie kunnen doen, Het Parool, August 14, 1993.

De kleine oorlog, Het Parool, August 11, 1993.

Hoe de Nederlanden zich handhaafden, Het Parool, August 7, 1993.

Is dit de eindfase van de oorlog in Bosnie ?, Het Parool, July 31, 1993.

Dertig jaar oorlog, Het Parool, July 28, 1993.

Een economische reus?, Het Parool, July 21, 1993.

Of democratieen vergaan, Het Parool, July 14, 1993.

Boven de wet, Het Parool, July 7, 1993.

Oorzaak of gevolg?, Het Parool, June 30, 1993.

Onafhankelijke wetenschappers?, Het Parool, June 26, 1993.

Terug bij Clausewitz, Het Parool, June 23, 1993.

Mensenrechten, Het Parool, June 16, 1993.

De kwestie is deze, Het Parool, June 9, 1993.

Opera en politiek, Het Parool, June 2, 1993.

Winterkoning Michal, Het Parool, May 26, 1993.

Nieuw Flinks monument?, Het Parool, May 19, 1993.

Klein-Servie?, Het Parool, May 12.

Frivoliteiten, Het Parool, May 5, 1993.

‘Verdiend loon’, Het Parool, April 28, 1993.

De staat verdwijnt?, Het Parool, April 21, 1993.

Vanuit La Valetta, Het Parool, April 14, 1993.

Een jaar brandweer, Het Parool, April 7, 1993.

Het moeras, Het Parool, March 31, 1993.

Machtsverval, Het Parool, March 24, 1993.

Reizen en nog eens reizen, Het Parool, March 17, 1993.

Landsbelang en dienstplicht, Het Parool, March 16, 1993.

Symbolisch, Het Parool, March 10, 1993.

Humanitaire interventie, Het Parool, February 24, 1993.

Nederlandse Spoorwegen, Het Parool, February 17, 1993.

Vredesplan betekent interventie, Het Parool, February 10, 1993.

Boycot opgeheven!, Het Parool, February 3, 1993.

Onaangename feiten, Het Parool, January 27, 1993.

Clintons lasten, Het Parool, January 20, 1993.

Nota met verkeerd gestelde prioriteiten, Het Parool, January 16, 1993

Klemmende vragen, Het Parool, January 13, 1993.

Macht en recht, Het Parool, January 6, 1993.

Geen terugblik, Het Parool, December 30, 1992.

Kerstsfeer, Het Parool, December 23, 1992.

Het slagveld, Het Parool, December 16, 1992.

Wereldvreemd realisme, Het Parool, December 9, 1992.

Mio Ritzen, Het Parool, December 2, 1992.

Nederlands veiligheidsbeleid, Het Parool, November 25, 1992.

Nederlands Tijdverdrijf, Het Parool, November 18, 1992.

Lenins erfenis, Het Parool, November 11, 1992.

Verdiende overwinning, Het Parool, November 4, 1992.

H. Ross Perot, Het Parool, October 28, 1992.

De burgemeester gekozen, Het Parool, October 21, 1992.

Het raadsel Bush, Het Parool, October 14, 1992.

Het onverwoestbare communisme, Het Parool, October 7, 1992

Servische perspectieven, Het Parool, September 30, 1992.

'Vleesbereiding', Het Parool, September 23, 1992.

Rooie Vrouwen, Het Parool, September 16, 1992.

Partij en democratie, Het Parool, September 9, 1992.

Diplomatie, Het Parool, September 2, 1992.

Zoveel volken, zoveel staten?, Het Parool, August 26, 1992.

Ingrijpen, Het Parool, August 12, 1992.

'Give 'em hell', Het Parool, August 5, 1992

Laatste kans?, Het Parool, July 29, 1992.

De brandweerman als pyromaan, Het Parool, July 25, 1992.

Geen nieuws, Het Parool, July 22, 1992

Het goede voorbeeld, Het Parool, July 15, 1992.

‘Solzjenitsyn’, Het Parool, July 8, 1992.

‘Mild terrorisme’, Het Parool, July 1, 1992.

 

Auteur
Hans Daalder, Willem Minderhout, Greetje Tromp
Datum verschijning
30-11--1

« Terug naar het overzicht