Bibliografie V - Bart Tromp in Socialisme & Democratie

V - Bart Tromp in Socialisme & Democratie

 

Voor de Wiardi Beckman Stichting is Bart Tromp in de afgelopen drie decennia van onschatbare waarde geweest. Hij vormde eerst de ‘Eindhovense’, later de 'Haagse' afdeling van de WBS en trad dikwijls als gangmaker en inspirator op. Vanaf april 1978 was hij als redacteur verbonden aan Socialisme & Democratie. (Uit: In memoriam: Bart Tromp, Frans Becker.)

Omdat S&D zo lang een centrale plaats innam in Barts redactionele en publicitaire werkzaamheden zijn zijn artikelen in dit blad – nog zeer incompleet – in een apart hoofdstuk opgenomen.

‘Vechten overzee: de PvdA en militaire interventies’, in: SOCIALISME & DEMOCRATIE, 64(5) 2007: 18-22.

‘Mondialisering: heel oud en heel nieuw’, in: s&d 2006 / 12, 48-54.

‘Een Amerikaans imperium?’ [boekessay], in: S&D: SOCIALISME & DEMOCRATIE, (7-8) 2006: 67-74.

Met Paul Bordewijk, Maarten Hajer en Willem Minderhout, 'Inzake de beginselen van de Partij van de Arbeid',  Socialisme & Democratie,  2004 , nr. 7/8.

'Hoe bruikbaar is nog het sociaal-democratisch programma',  Socialisme & Democratie, 2003, nr 5/6, 56-63

'Het einde van de NAVO', Socialisme & Democratie, 2003,  nr  3, p. 3.

‘Het virus van de plebiscitaire democratie’, Socialisme & Democratie, 2002, nr 12.

'Een zegen voor de PvdA', Socialisme & Democratie, 2002, nr 10/11, 3      

'De taak der sociaal-democratie', Socialisme & Democratie, 2002, nr 5/6, 90-95

'Duits kiesstelsel: remedie of kwaal?', Socialisme & Democratie, 2002, nr  1, 12-13

'Naschrift', Socialisme & Democratie, 2001, nr 11/12

'Afschaffing ontwikkelingshulp?', Socialisme & Democratie, 2001, nr  9, 436

'De 'andere oorlog'. Enkele aantekeningen', Socialisme & Democratie, 2001, nr 10, 439-442

'Eerste en Tweede Kamer' Socialisme & Democratie, 2001, nr  7/8, 383

'Het unieke van Blairs overwinning', Socialisme & Democratie, 2001, nr  7/8, 385

'Wethouders de raad uit', Socialisme & Democratie, 2001, nr  6, 237

'Organisatie en program: de PvdA op een historisch dieptepunt', Socialisme & Democratie, 2001, nr 2, 52-57

'Een partijloze democratie, of: het einde van de politieke partij?', Socialisme & Democratie, 2001, nr 1 

'Een partijloze democratie, of: het einde van de politieke partij?', Socialisme & Democratie, 2000, nr 12, 544-553


'De onterechte terechtwijzing van Oostenrijk', Socialisme & Democratie, 2000, nr 3, 135-137

'In plaats van 'Vlugschrift'', Socialisme & Democratie, 2000, nr 1, 1

'De toekomst van de Nederlandse defensie', Socialisme & Democratie, 1999, nr 10, 456-460

'De toekomst van de oorlog', Socialisme & Democratie, 1999, nr 7/8, 336-344

'Srebrenica in het groot', Socialisme & Democratie, 1999, nr 5, 207-212

'Geen goed begin van beginseldebat', Socialisme & Democratie, 1999, nr 1, 3-7

‘De ritualisering van verkiezingsprogramma's’, Socialisme & Democratie 54 (12)1997 : 536-540

‘Het failliet van de vredestichters’, in: SOCIALISME & DEMOCRATIE, 53(7-8) 1996: 439-443.

‘Verkeerde keuzen’, in: SOCIALISME & DEMOCRATIE, 50(4) 1993: 152-153.

‘De ritualisering van verkiezingsprogramma’s’, in: s&d 1997 / 12, 536-540.

‘Infrastructuur en het primaat van de politiek’, in: s&d 1997 / 9, 392-395.

‘Het gewicht van geschreven programma's. Inzake beginselen’, in: s&d 1996 / 10, 583-585.

‘Het failliet van de vredestichters’, in: s&d 1996 / 7&8, 439-443.

‘Correctie en aanvulling [op ‘Inzake partijvernieuwing’]’, in: s&d 1996 / 2, 138.

‘Inzake partijvernieuwing’, in: s&d 1996 / 1, 30-42.

‘De vloek van Michels. Afscheid van de partijdemocratie’, in: s&d 1995 / 2, 93-95.

‘Het program!’, in: s&d 1993 / 11, 485-490.

‘Intellectuelen in soorten’, in: s&d 1993 / 6, 268-272.

‘Kandidaatstelling en mythevorming’, Socialisme en Democratie 50 1993 / 1 : 43-44

‘Moedwillige deprofessionalisering’, in: s&d 1992 / 4, 153-156.

‘Partijvernieuwing?’, in: s&d 1992 / 1, 25-32.

‘Nog meer subsidiëring van politieke partijen?’, in: s&d 1991 / 5, 204-208.

‘Eduard Bernstein’, in: s&d 1990 / 11, 292-294.

‘Beginselprogramma: noodzaak en onmogelijkheid’, in: s&d 1990 / 4, 105-108.

(met G. van Benthem van den Bergh) ‘Gedeelde veiligheid’ als bezweringsformule’, in: s&d 1986 / 7&8, 223-225.

(met G. van Benthem van den Bergh) ‘Re­pliek: uitgangspunten voor een Nederlands veilig­heidsbeleid II, in: s&d 1986 / 1, 34-40.

(met G. van Benthem van den Berg) ‘De Partij van de Arbeid en defensie: uitgangspunten voor een Nederlands veiligheidsbeleid’, s&d 1983 / 9, 3-15.

‘De argumentatie voor een Europese defensie’ (commentaar), in: SOCIALISME EN DEMOCRATIE, 39(7/8) juli-augustus 1982: 394-396.

‘Over de Sowjet-Unie en ontspanningspolitiek’, in: SOCIALISME EN DEMOCRATIE, 39(5) mei 1982: 229-238.

‘Karl Marx als politiek theoreticus’, in: s&d 1983 / 3, 7-10.

‘Over de Sowjet-Unie en ontspanningspolitiek’, in: s&d 1982 / 6, 229-239.

‘Participatie-democratie en participatie: vermeende oplossingen en echte problemen’, in: s&d 1980 / 4, 159-165.

(met Michel Korzec) ‘Op mensenrechten mag niet bezuinigd worden’, in: s&d 1979 / 6, 299-306.

‘Socialisme, organisatie en democratie’, in: s&d 1976 / 4, 155-172.

Auteur
Hans Daalder, Willem Minderhout, Greetje Tromp
Datum verschijning
30-11--1

« Terug naar het overzicht