Bibliografie IV - Jaarboeken voor het democratisch socialisme

IV - Jaarboeken voor het democratisch socialisme

 

Bart Tromp vormde, samen met Jan Bank en Martin Ros, in 1979 de redactie van ‘Het Jaarboek voor het Democratisch Socialisme’. Dit jaarboek, een poging om de historische en theoretische kennis over de sociaal democratie in Nederland te vergroten kan deels gezien worden als een reactie op ‘Het Jaarboek voor Socialisme en Arbeidersbeweging’, onder redactie van Ger Harmsen c.s., dat voornamelijk aandacht besteedde aan de radicale vleugels van de arbeidersbeweging. 

De Jaarboeken verschenen in eerste instantie in de serie ‘Links Klassiek’ van de Arbeiderspers, waarin ook andere titels verschenen. Tromp bezorgde in die serie: W. Drees, Marx en het democratisch socialisme. Politiek-historische beschouwingen (Amsterdam, Arbeiderspers, 1979) en Eduard Bernstein, De voorwaarden tot het socialisme en de taak van de sociaal-democratie (Amsterdam, Arbeiderspers, 1981).

Het Jaarboek bleek zich een blijvende plaats te kunnen veroveren. Bart Tromp bleef vijfentwintig Jaarboeken lang een vaste kracht in, zo niet de spil van, de redactie. In de – anonieme – redactionele inleidingen op de jaarboeken is zijn invloed meestal merkbaar aanwezig.


Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho, Bart Tromp, redactie: Rotterdam. Het vijfentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Mets & Schilt - Wiardi Beckman Stichting, 2004.

Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp, redactie: Politieke partijen op drift. Het vierentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 2003. 

Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp, redactie: Transnationaal Nederland. Het drieëntwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 2002.

Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp redactie, Zeven jaar paars, Het tweeëntwintste jaaroek van het democratisch-socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 2001.

Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho en Bart Tromp, redactie: De toekomst van de democratie. Het eenentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 2000..

Frans Becker, Wim van Hennekeler en Bart Tromp redactie: Hedendaags kapitalisme. Het twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 1999.

Frans Becker, Wim van Hennekeler en Bart Tromp redactie: Om de kwaliteit van het Onderwijs. Het negentiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 1998.

Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp, Marjet van Zuylen redactie: De inrichting van Nederland. Het achttiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 1997.

Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp, Marjet van Zuylen redactie: In zake beginselen. Het zeventiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 1996.

Frans Becker, Wim van Hennekeler, Bart Tromp, Marjet van Zuylen redactie: Nederland en de wereld.. Het zestiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 1995.

Frans Becker, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp redactie: Van Troelstra tot Den Uyl. Het  vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 1994.

Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp redactie: De toekomst van de vakbeweging. Het  veertiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 1993.

Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp redactie: Oost-Europa en de sociaal-democratie. Het  dertiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, Arbeiderspers - Wiardi Beckman Stichting, 1993.

De delen 1 t.e.m. 12 waren nog niet thematisch. De samenstelling van de redactie was als volgt:

Delen 1 en 2: Jan Bank, Martin Ros, Bart Tromp

Delen 3-6:  dezelfden met Paul Kalma

Delen 7 – 12: Marnix Krop, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp.

De bijdragen van Bart Tromp aan de Jaarboeken zijn in hoofdstuk III opgenomen.


Auteur
Hans Daalderd, Willem Minderhout, Greetje Tromp
Datum verschijning
30-11--1

« Terug naar het overzicht