Bibliografie II - Door Bart Tromp geredigeerde, samengestelde en/of ingeleide boeken (incompleet)

II - Door Bart Tromp geredigeerde, samengestelde en/of ingeleide boeken:

 

‘Marx nu.Verlost van het communisme’, ‘Beknopte chronologie’, samenstelling en redactie in: Karl Marx: ‘Er waart een spook door Europa.’ Bloemlezing uit het werk van Karl Marx (Amsterdam, Bert Bakker, 2006).

‘Nawoord’, in: Karl Kautsky, Hoe de oorlog ontstond, (Soesterberg, Aspekt, 2001 (1919) )

Met M.C. Brands en R. Havenaar (red.), J. de Kadt, De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide geschriften (Amsterdam, Van Oorschot, 1991).

Met M.C. Brands en N.C.F. van Sas (red.), De veiligheid van Europa: aspecten van de ontwikkeling van het Europese statenstelsel,  (Rotterdam, Universitaire Pers, 1991).

(met J.Th.J. van den Berg)  ’Inleiding’, ’Verantwoording’ en redactie van: H. Daalder, Politiek en historie. Opstellen over Nederlandse politiek en vergelijkende politieke wetenschap, (Amsterdam, Bert Bakker, 1990).

(met J.H.L. Löwenhardt, red.), Voor Sacharov (Amsterdam, Mets, 1986).

’Thomas Hobbes. Een inleiding tot Leviathan’ en bibliografie, in: Thomas Hobbes, Leviathan, (Amsterdam, Boom, 2002 (1985)).

Literatuur en politiek (Amsterdam, themanummer Maatstaf, Arbeiderspers, 1989).

‘Woord vooraf’, in: Jan Zielonka, Pools Experiment. Een visie op de gebeurtenissen ’80 – ‘82 (Leeuwarden, Eisma, 1982).

(Met Dirk Bergvelt, Charlotte van Rappard red.), De papieren lente (Antwerpen, Het Spectrum 1981)

’Eduard Bernstein en het revisionisme’ in: Eduard Bernstein, De voorwaarden tot het scialisme en de taak der sociaaldemocratie (Amsterdam, Arbeiderspers, 1981).

 ‘Inleiding en verantwoording’in:   W. Drees, Marx en het democratisch socialisme (Amsterdam. Arbeiderspers, 1979).

Thorstein Veblen, De theorie van de nietsdoende klasse, met een inleiding van C. Wright Mills en een nawoord van Th. W. Adorno, uit het Engels vert. door Bart Tromp en L. Inberg,  (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1974).

Datum verschijning
30-11--1

« Terug naar het overzicht