Postume Uitgaven

Onder auspiciën van de Bart Tromp stichting zijn postuum verschenen:

Bart Tromp, Bush en Blair en het veld van eer. Wereldpolitiek en de verdediging van westerse waarden.
Inleiding en samenstelling: Dr. G.H.M. Tromp
Amsterdam, Elsevier 2008

Bart Tromp, Geschriften van een intellectuele glazenwasser. De draagbare Tromp
Samengesteld door H. Daalder, P. Kalma, A. van Staden en G.H.M. Tromp
Amsterdam, Bert Bakker 2010

 

*/